Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


1. W Inspektoracie interesanci przyjmowani są :
 - codziennie w godzinach pracy Inspektoratu tj.: od 7:30 do 15:30.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski przygotowują, właściwi (w zależności od treści skargi lub wniosku) kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu. 

3. Skargi i wnioski rozpatrują oraz załatwiają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu zgodnie ze swoimi kompetencjami w trybie i terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.