Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Produkcja środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny informacja dla rolników, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020r.
Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu „rzeźni rolniczej” informacja dla rolników, wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020r.
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego
w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2016 poz. 451).
Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego (SB) – wymagania.

Wytyczne Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw spożywczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone, do zapoznania się i wykorzystania służbowego, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (w załączeniu). Niniejsze wytyczne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:
Nadzór weterynaryjny → Żywność pochodzenia zwierzęcego → Przewodniki Komisji Europejskiej oraz laboratoriów referencyjnych UE do przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa żywności → Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności.