Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Formularze rejestracyjne


 

Zgłoszenie podmiotu zamierzającego prowadzić działalność wymienioną w art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t. j. z 2008 Dz. U. nr 213, poz. 1342)

 

Zgłoszenie podmiotu działającego w obszarze akwakultury zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. z 2008 Dz. U. nr 213, poz. 1342), oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie sektora akwakultury (Dz. U. z 2008 r. Nr 190, poz. 1167)

 

Zgłoszenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich – (bydło, owce i kozy) – art. 1 ust 1 lit. ustawy z dnia 11 marca 2004r. – o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008r. nr 213, poz, 1342 ze zamianami późniejszymi – w zakresie uznania:

  1. Stad bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy i urzędowo wolne od enzootycznej białaczki bydła;
  2. Gospodarstw, w których są utrzymywane owce i kozy, za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

Pobierz: plik doc, plik pdf