Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku

Praca w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rybniku


 

Nabór nowych pracowników odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz. 483 z późniejszymi zmianami).
Informacje o wolnych stanowiskach upowszechniane są w formie ogłoszenia w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz publikowne w Biuletynie Służby Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w internecie pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl/.

Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych bez wcześniejszego ogłoszenia informacji o naborze pracowników na te stanowiska.

UWAGA!
Kandydaci zainteresowani pracą w inspektoracie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza i dołączenie do wymaganych dokumentów.

Aktualne oferty pracy:

  • brak aktualnych ofert pracy

 


Wyznaczenia na podst. art. 16 ustawy o IW.


 

Wyznaczenia na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2024: